Legitymacje nauczyciela


Legitymacje nauczyciela drukujemy zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wydania legitymacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie. Legitymacja nauczyciela upoważnia do zniżek na przejazdy komunikacją miejską oraz środkami transportu publicznego. Akceptowana jest także w krajach Unii Europejskiej – umożliwia bezpłatny wstęp do muzeów oraz na wydarzenia kulturalne.

Procedura zamawiania legitymacji nauczyciela składa się z następujących etapów:

  • należy wypełnić specjalnie przygotowaną tabelę, w której należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko nauczyciela, podpis nauczyciela oraz datę ważności nowej legitymacji
  • gotowy wniosek wraz ze zdjęciami nauczycieli należy odesłać pocztą na adres firmy (na odwrocie zdjęć należy umieścić imię i nazwisko nauczyciela) lub w formie skanu na adres e-mail: biuro@clsdigital.pl
  • po wydrukowaniu legitymacji odsyłamy je pocztą na adres szkoły.

Wniosek o wydanie legitymacji nauczyciela:
– plik PDF
– plik WORD

udostepnij: