###

Karty magnetyczne


Nośnikiem danych jest tutaj pasek magnetyczny. Odczyt danych odbywa się poprzez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego. Fizyczne właściwości karty jak wymiary, giętkość, lokalizacja paska magnetycznego i jego właściwości magnetyczne definiują normy ISO 7810. Karty magnetyczne są powszechnie stosowane jako karty płatnicze, identyfikacyjne, do kontroli dostępu, itp. Rozróżnia się dwa rodzaje pasków magnetycznych:
LoCo – niski współczynnik koercji (mniejsza odporność na rozmagnesowanie) ;
HiCo – wysoki współczynnik koercji (większa odporność na rozmagnesowanie);


Udostępnij: